Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Tecken som visar vilka toner man ska sjunga eller spela a) Repris b) Rytm c) Moll d) Noter 2) Repetition, en gång till a) Rytm b) Puls c) Repris d) Genre 3) Ackord som låter glatt a) Dur b) Moll c) Rytm d) Noter 4) Ackord som låter sorgset a) Dur b) Moll c) Nyans d) Tempo 5) Hur starkt eller svagt man spelar a) Rytm b) Nyans c) Tempo d) Karaktär 6) En viss typ av musik (t.ex. rock, hiphop, pop, folkmusik) a) Rytm b) Moll c) Genre d) Skala 7) Det som får musiken att låta på ett visst sätt a) Karaktär b) Noter c) Ackompanjemang d) Moll 8) Hur fort man spelar a) Tempo b) Tonart c) Toner d) Rytm 9) Minst tre toner som låter samtidigt a) Puls b) Tempo c) Genre d) Ackord 10) Ljud med viss bestämd tonhöjd a) Genre b) Ton c) Karaktär d) Ackompanjemang 11) Musikens "hjärtslag" a) Puls b) Tonart c) Skala d) Dur 12) Flera olika notvärden hopsatta efter varandra (ta tate tate ta) a) Dur b) Rytm c) Tempo d) Ackord 13) 7 toner i viss följd (c,d,e,f,g,a,b,c eller do,re,mi,fa,so,la,si,do) a) Skala b) Moll c) Repris d) Puls 14) Vad kallas tecknet? a) Musiktecken b) G-klav c) Not d) Ton

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos