Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Ljeti : a) je sve sivo. b) je sve zeleno . c) je mračno. 2) Životinje imaju: a) ponešto hrane. b) malo hrane. c) obilje hrane. 3) Životinje othranjuju svoje mlade. a) DA b) NE 4) Ako ne padne kiša dugo vremena onda neke biljke mogu uvenuti. a) DA b) NE 5) Livade su prepune cvijeća, pčela i leptira. a) DA b) NE 6) Označi sliku koja prikazuje medvjeda i medvjediće. a) b) c) 7) Koja slika prikazuje stablo ljeti? a) b) c) 8) Kako se zove mlado od ovce? a) kozle b) ovčica c) janje 9) Kako se zove mlado od krave? a) tele b) konj c) kravica 10) Kako se zove mlado od koze? a) tele b) janje c) kozlić 11) Kako se zove mlado od konja? a) konjić b) ždrijebe c) poni 12) Kako se zove mlado od patke? a) pile b) koka c) pačić 13) Označi sliku koja prikazuje pačića. a) b) c) 14) Označi sliku koja prikazuje ždrijebe. a) b) c) 15) Označi sliku koja prikazuje janje. a) b) c) 16) Označi sliku koja prikazuje tele. a) b) c) 17) Označi sliku koja prikazuje kozlića. a) b) c)

Biljke i životinje ljeti ( 1 r.)

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos