1) Onde viven? a) Son terrestres b) Son acuáticos 2) Como respiran? a) Por pulmóns b) Por branquias 3) Como se reproducen? a) Son vivíparos b) Son ovíparos 4) Como se desprazan? a) Non teñen patas b) A maioría teñen 4 patas c) Teñen aletas  d) Teñen as 5) De que está cuberta a súa pel? a) Cuberta de pelo b) Cuberta de plumas c) Cuberta de escamas 6) Exemplo -Réptiles a) Crocodilo b) Verme c) Tritón

Animais vertebrados: réptiles

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?