1) De que se alimentan os animais carnívoros? a) de carne b) de outros animais c) de plantas 2) De que se alimentan os animais herbívoros? a) de plantas b) de animais e de plantas c) de carne 3) De que se alimentan os animais omnívoros? a) de plantas b) doutros animais c) de animais e de plantas 4) De que se alimentan os animais carroñeros? a) de cadáveres de animais b) de plantas c) restos de seres vivos

Nutrición dos animais

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?