1) AL FINAL DELS DITS NOSALTRES ESTEM a) MANS b) UNGLES c) ORELLES 2) QUÈ AMAGA EL REI A LA PANXA? a) CARA b) PEUS c) MELIC 3) TRENTA CAVALLETS BLANCS PER UNA COVA VERMELLA, CORREN, MOSSEGUEN I CAUEN.  a) DITS b) DENTS c) ULLS 4) VEIG, VEIG, AMB ELLS VEUS a) ULLS b) NAS c) BRAÇ 5) TINC DOS FINESTRES A CADA COSTAT PER LES QUE AIRE PUC AGAFAR a) CABELL b) PEUS c) NAS 6) ELS DOS JUNTS VENEN, JUNTS MARXEN, UN VA DERRERA I L'ALTRE DAVANT a) MELIC b) PEUS c) LLENGUA

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?