Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Riječ LJUBIČICA ima: a) 9 glasova/slova b) 7 glasova/slova c) 8 glasova/slova 2) Luka jurić je učenik drugog razreda. Je li ova rečenica pravilno napisana? a) DA b) NE 3) Četvrto slovo abecede je: a) C b) Ć c) Č 4) Zadnje slovo abecede je: a) V b) Ž c) Z 5) Moja najbolja prijateljica živi u Zagrebu. - Ova rečenica ima: a) 6 riječi b) 5 riječi c) 4 riječi 6) Redoslijed slova u hrvatskom jeziku nazivamo: a) hrvatski jezik b) čitanka c) abeceda 7) Slova pišemo, glasove.... a) slušamo b) crtamo c) izgovaramo. 8) Rečenica kojom nešto izjavljujemo zove se: a) upitna rečenica. b) usklična rečenica. c) izjavna rečenica. 9) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Maja živi u solinu. b) Maja živi u Solinu. c) Maja živi u Solinu 10) Znak upitnik je: a) ! b) . c) ? 11) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Tko kupa se u jezeru? b) Tko se kupa u jezeru. c) Tko se kupa u jezeru? 12) Koja je rečenica pravilno napisana? a) Ivan ima Anu sestru. b) Ivan ima sestru anu. c) Ivan ima sestru Anu. 13) Koja je rečenica pravilno napisana? a) mačak Miki ima crnu dlaku. b) Mačak Miki crnu ima dlaku. c) Mačak Miki ima crnu dlaku. 14) Koja je riječ pravilno napisana? a) čavao b) ćavao 15) Koja je riječ pravilno napisana? a) dječaćič b) dječačić 16) Koja je riječ pravilno napisana? a) ptićica b) ptičica 17) Koja je riječ pogrešno napisana? a) ručak b) rućak 18) Koja je riječ pogrešno napisana? a) poćetak b) početak

Ponavljamo hrvatski jezik

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos