1) Nire lagunak bi arkatz a) du b) ditu c) dio 2) Ama atzo Bilbotik berandu heldu a) zen b) da c) naiz 3) Nik ez ______txokolaterik nahi. a) naiz b) dut c) ditut 4) Gu atzo patiora joan a) dugu b) gara c) ginen 5) Zuk pilota bat erosi a) duzu b) dituzu c) zara 6) Maria oso atsegina a) da b) naiz c) nintzen 7) Ama eta aita oso langileak _____________ a) da b) dira c) gara 8) Katu hori oso polita a) zen b) da c) dut 9) Ni atzo ohera goiz joan ___________ a) da b) naiz c) nintzen 10) Guk klase oso garbitu a) gara b) dugu c) ditugu

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?