Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Koji je ovo dvorac? a) Veliki Tabor b) Trakošćan c) Ozalj 2) Što vidiš na slici? a) Veliki Tabor b) Dvorac Pejačević c) Ozalj 3) Gdje se prostiru brežuljkasti krajevi u Republici Hrvatskoj? a) Između rijeke Korane i Save do Une i Mure b) Od rijeka Korane i Une do rijeke do rijeke Mure te između Save i Drave c) Od rijeke Korane i Mure do Save i Dunava 4) Koje su brežuljkasta područja? a) Podravina, Plitivčja jezera, Vukomeričke gorice b) Vukomeričke gorice, dio Međimurja i Istra c) Vukomeričke gorice, Hrvatsko zagorje i dio Međimurja te predgorja uz Medvednicu, Žumberačku goru i druge. 5) Koje se gore nalaze u središnjem dijelu Republike Hrvatske? a) Velebit, Risnjak, Krndija, Papuk , Psunj b) Zrinska gora, Petrova gora, Žumberačka gora Ivančica i Medvednica 6) Od navedenih gora odaberi slavonske gore. Ovo na slici je slap Skakavac koji se nalazi na jednoj od njih. a) Žumberačka gora, Medvednica, Zrinska gora b) Psunj i Papuk 7) Odaberi dva točna odgovora. Umjereno topla klima brežuljkastih krajeva znači: a) nema nikada kiše, ali ni vrućina b) nema nesnosnih vrućina, ali ni oštre zime c) ljeta su topla s povremenom kišom, zime hladne s dosta snijega d) Ljeta su topla s obilnom kišom e) ljeta su izrazito vruća , zime hladne s dosta snijega 8) U brežuljkastim i brdovitim krajevima ima mnogo šuma. a) da b) ne 9) Kakvo je tlo u brežuljkastim dijelovima Hrvatske? a) plodno b) crvenica i vrlo plodno c) siromašno 10) Koje šume prevladavaju na manjim visinama? a) vazdazelene b) listopadne šume hrasta kitnjaka c) listopadne bukove d) listopadne šume hrasta lužnjaka 11) Koja je važna gospodarska djelatnost brežuljkastih krajeva? a) ribarstvo b) brodogradnja c) poljodjelstvo 12) U brežuljkastom kraju razvijeno je vinogradarstovo i vinarstvo. Odaberi velika vinogorja brežuljkastog kraja od ponuđenih. a) kutjevačko, jaskansko, moslavačko, štrigovsko b) posavsko, međimursko, jastrebarsko 13) Koje životinje ljudi uzgajaju u brežuljkastom kraju najviše? a) goveda b) perad i svinje 14) U brežuljkastom kraju razvijeno je šumarstvo. Koje se bukove šume najviše iskorištavaju ? a) Petrove gore, Papuka i Dilj gore b) Papuka , Psunja i Zrinske gore 15) Neki su predjeli brežuljkastog područja zaštićeni. Od ponuđenih odgovora odaberi geopark. a) geopark Papuk b) geopark Medvednica 16) Koje su najgušće naseljena zavičajna područja brežuljkastih krajeva? a) Kordun i Banovina b) Hrvatsko zagorje, Prigorje i gornje Međimurje 17) Koje su brdovita područja Republike Hrvatske? a) Kordun i Hrvatsko zagorje, Međimurje b) Kordun, Banovina i Bilogora 18) Kakva su naselja brežuljkastih krajeva? a) skupljena b) raščupana c) razbacana d) raštrkana 19) Koje je najveće naselje Hrvatskog zagorja? a) Petrinja b) Krapina c) Psunj 20) Koje je glavno naselje Korduna? a) Petrinja b) Banovina c) Psunj d) Slatina e) Slunj 21) Koje je glavno naselje Banovine? a) Petrinja b) Zagreb c) Varaždin d) Slunj 22) Kakva je naseljenost Žumberka? a) gusto je naseljen b) najslabije naseljen 23) Etno selo je a) Kumrovec b) Krapina c) Požega 24) Kojim se bojom na geografskoj karti označavaju brežuljci? a) Žutom i tonovima smeđe boje. b) Smeđom bojom c) Zelenom bojom 25) koja od navedenih rijeka pripada brežuljkastom kraju? a) Bednja, Česma, Orljava b) Cetina, Orljava, Sava c) Kupa, Drava, Dunav 26) Koje se voće najviše uzgaja u brežuljkastom kraju? a) Jabuke b) Breskve c) Grožđe 27) Brežuljkasta područja poznata su po uzgoju žitarica: a) Ne b) Da 28) U prošlosti su naselja radi obrane često bila građena na brežuljcima. a) Da b) Ne 29) Do vinograda vode "Vinske ceste" a) NE.  b) DA 30) Spomenik hrvatskoj himni je u a) Prostoru Kumrovca b) Prostoru Donje Stubice c) Prostoru Zelenjaka 31) Lijepih dvoraca ima oko  a) Karlovca b) Požege c) Splita 32) Brežuljkasti kraj poznat je po izvorima a) Termalnih voda b) Ledenih voda c) Toplih voda 33) Od prapovijesnog razdoblja ističu se nalazišta pračovjeka u špiljama a) Medvednica i Hušnjakovo b) Vindija i Bilogora c) Hušnjakovo i Vindija 34) Osunčane strane (prisojne) pružaju više sunca i topline a) DA b) NE 35) Neke od gora brežuljkastih krajeva su: a) Bilogora, Kalnička gora, Osunčana gora b) Žumberačka gora, Samoborska gora, Mala Kapela c) Bilogora, Požeška gora, Žumbraračka gora 36) Brdovit reljef znakovit je za  a) Hrvatsko zagorje, Pauk, Moslavinu b) Samoborsko jaskanski kraj, Prigorje, bilogorski kraj c) Žumberak, veći dio Korduna, i Banovine 37) Ribnjaci i jezera česta su na brežuljkastom području a) DA b) NE 38) Glavna povrtlarska kultura je a) grah b) krumpir c) kukuruz 39) Brežuljkasti kraj poznat je po a) Zimskom turizmu b) Seoskom turizmu c) Ljetnom turizmu 40) Najpoznatije toplice su: a) Varaždinske, Lešće, Topusko, b) Stubičke, Krapinske, Varaždinske c) Daruvarske, Koranske, Moslavačke

Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos