Bigger - Més gran, More interesting - Interessant, Worse - Pitjor, Tall - Alt, More beautiful - Preciós, Older - Vell / gran, Smaller - Petit, Faster - Més ràpid, Younger - Jove,

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?