Cree mejores lecciones de forma más rápida
Hrvatski standardni jezik - Opisan, propisan i popisan jezik, Zavičajni govor - Jezik kraja u kojem živimo, Materinski jezik - Prvi jezik koji smo prirodno usvojili bez učenja, Hrvatski jezik - Sva narječja i svi govori su njegov dio, Manjinski jezik - Jezik nacionalne manjine, Dvojezičnost - Prirodno usvajanje i korištenje dvaju jezika tijekom odrastanja, Govor - Ikavski, ekavski i jekavski..., Štokavsko narječje i jekavski govor - Osnovica hrvatskog standardnog jezika,

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos