Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Melyik a helyes? a) púlyka b) pulyka c) pujka 2) Hogyan kell írni? a) Széchenyi b) Szécsényi c) Szécényi 3) Melyik szó a kakukktojás? a) játszik b) játék c) kocka 4) Hogyan folytatnád a kicsi szó fokozását? a) kicsibb b) kicsib c) kisebb 5) Mit jelent a főnév? a) valakinek a neve b) valakinek a száma c) valakinek a neve 6) Mi a szófaja a csap szónak? a) főnév vagy meelléknév b) főnév vagy ige c) főnév 7) Melyik a helyes? a) jeggyűrű b) jegyűrű c) jegygyűrű 8) Hogyan kell írni ezt a szót? a) tót b) tóth c) tavat 9) Ez a szó ige.Melyik helyes? a) ált b) állt c) áltt 10) Hogyan írnád? a) Tanító Néni b) tanítónéni c) tanító néné 11) Ki az első a betűrendben? a) Ákos b) Ádám c) Ármin 12) Hová menjünk? a) Balatonra b) Balatonhoz c) Balatontól 13) Melyik a helyes? a) Mátyás Király b) Mátyás király c) Mátyáskirály
por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos