Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Hol játszódik a történet? a) az orzságúton és a palotában b) a palotában és az erdõben c) az országúton és a templomban 2) Mi a szöveg mûfaja? a) mese b) monda c) ismeretterjesztõ szöveg 3) Ki a monda valóságban is élt szereplõje? a) Árpád b) Géza c) István 4) Miért mentek a besenyõk Istvánhoz? a) szavát meghallgassák b) ki akarták fosztani c) itt akartak letelepedni 5) Mi történt a besenyõkkel az úton? a) A magyar katonák üldözték õket. b) A magyar katonák fogságba ejtették õket. c) A magyar katonák kifosztották õket. 6) Mit csináltak a besenyõk, amikor a magyar katonák elvágtattak? a) Folytatták az útjukat Istvánhoz. b) Elindultak haza. c) Visszaszerezték a kincseiket. 7) Mit csinált István, amikor meghallgatta a besenyõket? a) Dühösen a levegõbe csapott. b) Nem mutatta ki haragját, de szívében dühös volt. c) Haragosan kiabált. 8) Milyen parancsot adott katonáinak István? a) A rablásban részt vevõket színe elé állítsák. b) Zavarják ki az országból a fosztogatókat. c) Vegyék vissza az elrabolt kincseket. 9) Az elfogott fosztogatók milyen büntetést kaptak? a) Börtönbe zárták õket. b) Deresre húzták valamennyit. c) Halállal lakoltak. 10) Mit csinált István a besenyõkkel? a) Bõséges ajándékkal kárpótolta õket. b) Elküldte õket haza. c) Udvarába fogadta õket. 11) Miért hozott szigorú ítéletet István? a) Haragudott a katonáira. b) Azt akarta bizonyítani,hogy országában rend és biztonság van. c) Félt a besenyõk haragjától.

István ítéleteKVÍZ

por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos