Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Kik voltak Szent István szülei? a) Géza, Sarolt b) Géza, Gizella c) Árpád, Sarolt 2) Milyen nevet kapott a születésekor? a) Vazul b) Vajk c) István 3) Mi a festmény címe? a) Hittérítés b) Eskütétel c) Vajk megkeresztelése 4) Ki festette? a) Benczúr Gyula b) Mányoki Ádám c) Székely Bertalan 5) Kitől kérte Szent István a koronát? a) lengyel királytól b) II. Szilveszter pápától c) XVI. Benedek pápától 6) Melyek a koronázási jelvények? a) korona, jogar, tőr, orsz.alma b) korona, jogar, szablya, orsz.alma c) korona, jogar, kard, orsz. alma 7) Melyik koronázási jelvény maradt ki az előbb? a) palást b) perelin c) köpönyeg 8) Mi van a képen? a) ököl b) István király jobb keze c) István király csuklója 9) Hol látható a Szent Jobb? a) Hősök tere b) István király jobb kezefeje c) Székesfehérvár 10) Mi van a képen? a) Királyok tere b) Vezérek tere c) Hősök tere 11) Kinek a szobra ez? a) Sz. István b) Géza fejedelem c) Árpád fejedelem 12) Ki látható a 10000 Ft-os bankjegyen? a) Móra Ferenc b) Rákóczi Ferenc c) Sz. István 13) Mi a rockopera címe? a) István, a király b) Vajk, a király c) Szent királyunk
por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos