Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Mi volt a címe első sikeres verseskötetének? a) Még egyszer b) Versek c) Új versek d) A Magunk szerelme 2) Melyik verseskötet szolgált felépítésében mintául az Új versekhez. a) A képek könyve b) Egy évad a pokolban c) Szaturnuszi költemények d) A Romlás virágai 3) Ki írta A Romlás virágai című verseskötetet? a) Rilke b) Rimbaud c) Verlaine d) Baudelaire 4) Milyen stílusirányzat dominál Ady verseiben? a) romantikus b) klasszicista c) szimbolista d) szürrealista 5) Mi volt a címe annak a versnek, mely az Új versekelőhangja volt? a) A magyar Ugaron b) Góg és Magóg c) Új vizeken járok d) Párisban járt az Ősz 6) Milyen stíluselemek jelennek meg alkotásaiban? a) expresszionista b) dadaista c) kubista d) szürrealista 7) Király István, hogy nevezi a meg nem alkuvó, büszke dacot Ady magatartásában? a) dukk-dukk affér b) mégis-morál c) egoizmus d) lázadás 8) Melyik szó a Góg és Magóg című költemény kulcsszava? a) mégis b) új c) száll d) elátkozza 9) Király István milyen stílus meghatározást használ Ady költészetében? a) szecessziós b) klasszicista c) modern d) szimbolista 10) Milyen szimbólumokat használ Góg és Magóg című költeményében Ady? a) mitológiai b) magyar történelmi c) morális d) bibliai
por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos