Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Om man inte längre är sjuk, a) kan man gå i skolan igen. b) man kan gå i skolan igen 2) Jag måste stanna hemma a) eftersom jag är inte frisk b) eftersom jag inte är frisk 3) Jag undrar a) kan jan hjäpa dig b) om jag kan hjlpa dig 4) I sommar a) ska jag resa till Italien b) jag ska resa till Italien 5) Har du varit i Italien a) där jag alltid har velat resa? b) dit jag alltid har velat resa. 6) Jag vet inte a) vem har gjort sina läxor b) vem som har gjort sina läxor 7) Det regnade hela dagen a) som gjorde mig deppig. b) vilket gjorde mig deppig 8) Jag brukar inte köpa märkeskläder, för a) jag har inte så mycket pengar b) jag inte har så mycket pengar 9) Kan du säga a) om du har gjort ditt bästa nu? b) har du gjort ditt bästa nu? 10) Jag har ingenting att äta a) innan mamma har kommit hem b) förrän mamma har kommit hem.

Sanajärjestysvaihtoehdot

por Anónimo

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos