1) One thousand, three hundred and forty-five. a) 2569 b) 3256 c) 1125 d) 1345 e) 1435 f) 8956 2) Two thousand, five hundred and sixty-nine a) 2569 b) 3256 c) 1125 d) 1345 e) 1435 f) 8956 3) Three thousand, two hundred and fifty-six a) 2569 b) 3256 c) 1125 d) 1345 e) 1435 f) 8956 4) Eight thousand, nine hundred and seventy-nine. a) 2569 b) 3256 c) 1125 d) 1345 e) 1435 f) 8979 5) Ten thousand and three. a) 2569 b) 3256 c) 1125 d) 10003 e) 1435 f) 8979 6) Seven thousand, seven hundred and seventy-seven. a) 7777 b) 7778 c) 777 d) 17277 e) 7070 f) 70770

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?