Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Kad je nastala Crkva? a) Na blagdan Duhova b) Na blagdan Božića c) Na blagdan Uskrsa d) Na blagdan Pashe 2) Koja biblijska knjiga govori o prvim kršćanima i njihovom životu? a) Evanđelje po Mateju b) Evanđelje po Luki c) Knjiga Postanka d) Djela apostolska 3) Prvi kršćani bili su postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i a) molitvama b) pjevanju psalama c) liječenju bolesnika d) propovijedanju o Isusu 4) Kako Biblija naziva ljude koji ne vjeruju u Isusa? a) Nevjernici b) Pogani c) Ateisti d) Agnostici 5) Prvi kršćanski mučenik bio je a) Stjepan b) Franjo c) Petar d) Bartolomej 6) Stjepan je po službi bio a) svećenik b) biskup c) đakon d) ministrant 7) Kršćanstvo je nastalo na području a) Franačkog Carstva b) Rimskog Carstva c) Perzijskog Carstva d) Babilosnkog Carstva 8) Prva tri stoljeća poslije Krista bila su obilježena a) potresima u Europi b) progonima kršćana c) ratovima u Aziji d) ratovima u Izraelu 9) Najgori progonitelji Crkve bili su rimski carevi a) Neron, Decije i Kaligula b) Dioklecijan i August c) Tiberije, Neron i Trajan d) Neron, Decije i Dioklecijan 10) Podzemni hodnici koji su prvim kršćanima služili za grobove i molitvu a) Rudnici b) Tuneli c) Katakombe d) Hodnici 11) Koje godine je Crkva (kršćani) dobila slobodu? a) 313. godine b) 413. godine c) 513. godine d) 331. godine 12) Kako se zove rimski car koji je Crkvi dao slobodu? a) August b) Tiberije c) Konstantin d) Teodozije 13) Kako se zove dokument koji je izdan 313. godine? a) Rimski edikt b) Venecijanski edikt c) Torinski edikt d) Milanski edikt 14) U kojem gradu su Isusovi sljedbenici dobili naziv "kršćani"? a) U Jeruzalemu b) U Rimu c) U Milanu d) U Antiohiji

Život prvih kršćana - 5. razred

Tabla de clasificación

Comunidad Martina29 5. razred

Vjeroučitelj - Croacia

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos