Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Tko ne želi biti sam na svijetu? a) Pavao b) Pale c) Petar 2) Kako se zove profesor u istoimenim crtanim filmovima? a) Leopold b) Melkior c) Baltazar 3) "Ti si ružan, strašan ko tama", govorili su: a) pačetu b) mačetu c) piletu 4) Što je Ana upotrijebila u crtanom filmu "Kako je Ana kupila kruh"? a) balon b) koturaljke c) kišobran 5) Poruka filma "Vau-vau" je: a) prijateljstvo b) ljubav c) mržnja 6) Gdje rade patuljci u filmu "Snjeguljica i sedam patuljaka"? a) u rudniku b) na polju c) u šumi 7) Tko ja Njaka u lutkarskom filmu "Gliša, Raka, Njaka"? a) starac b) magarac c) dječak 8) Koliko je malih svemiraca u crtanom filmu "Posjet iz svemira"? a) 1 b) 2 c) 3 9) Tko se žrtvovao za djevojčicu u filmu "Srce u snijegu"? a) djeca b) snjegović c) pas 10) Tko je neposlušnom mačetu pomogao da se vrati kući? a) zec b) kos c) jež

Filmska kultura (2.razred)

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos