Cree mejores lecciones de forma más rápida
početak antifašističkog pokreta u Jugoslaviji, vodstvo i ciljevi partizanskog pokreta, gerilski načina ratovanja, ciljevi četničkog pokreta, odnos vlade u Londonu i četnika, Odluke na II. zasjedanju AVNOJ-a, značenje kratice AVNOJ, značenje kratice ZAVNOH , SPORAZUM TITO-ŠUBAŠIĆ, operacija Overlord, zapovjednik operacije Overlord, konferncija na Jalti odluke i sudionici, Bleiburg, kamikaze, ciljevi atomske bombe, kraj rata u Japanu.

Tabla de clasificación

Rueda del azar es una plantilla abierta. No genera puntuaciones para una tabla de clasificación.

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos