Cree mejores lecciones de forma más rápida
DINAMIKA - glasnoća, SKLADBA - glazbeno djelo, TRIANGL - udaraljka koja se sastoji od jedne metalne čelične šipke savijene u oblik trokuta, VLAK - prijevozno sredstvo koje smo danas spominjali, PRAPORAC - metalna loptica s kuglicom unutra koja potresanjem zvecka, ČUN - najmanje plovilo, plitki čamac, ORKESTAR - grupa sastavljena od određenog broja članova koji najčešće interpretiraju djela klasične glazbe, TEMPO - brzina izvođenja glazbenog djela, DOBE - osnovne vremenske jedinice u glazbi,

Tabla de clasificación

Actividades similares de la Comunidad

Visite la versión de escritorio de nuestro sitio para cambiar el tema u opciones, asignar una tarea o crear su propia actividad.

Cambiar plantilla

Interactivos