1) El moviment que fa la Terra girant sobre ella mateixa es diu a) Moviment de gir b) Moviment de rotació c) Moviment de translació d) Moviment bonic 2) El moviment de rotació origina a) Els mesos de l’any b) Les estacions c) Els dies i les nits d) Les festes 3) Quantes hores triga la Terra a fer una volta completa sobre ella mateixa? a) 12 hores b) 48 hores c) 24 hores d) 36 hores 4) La Terra també gira al voltant del Sol, és el moviment de a) Translació b) Rotació 5) Quant triga la Terra a fer una volta completa al Sol? a) 24 hores b) 365 dies c) 365 dies i 6 hores d) 6 hores 6) El moviment de translació origina a) Els dies i les nits b) Les estacions de l’any 7) Què és un any de traspàs o bixest? a) Quan el mes de febrer té 27 dies. b) Quan el mes de febrer té 29 dies c) Quan el mes de febrer té 28 dies d) Quan el mes de febrer té 30 dies 8) A quina estació de l’any estarem el dia 2 de juliol? a) Estiu b) Primavera c) Tardor d) Hivern 9) A quina estació de l’any estarem el 29 de setembre a) Primavera b) Estiu c) Tardor d) Hivern 10) A quina estació de l’any estarem el dia 6 de gener? a) Primavera b) Estiu c) Tardor d) Hivern 11) A quina estació de l’any estarem el dia 2 d’abril? a) Primavera b) Estiu c) Tardor d) Hivern

Tema

Fuentes

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?