1) Per quants ossos està format el cos humà? a) 20.600 b) 206 c) 200 d) 20.000 e) 2600 f) 2 2) El conjunt d'ossos s'anomena a) esquelet b) Sac d'ossos c) Ossera d) ossos reunits 3) Quins tipus d'ossos hi ha? a) Plans, Curts I amples b) Bonics i lletjos c) Plans, Curts I llargs d) Petits, grans i mitjans e) Fràgils o durs f) Plans, rodons i rectangulars 4) Entre els ossos plans trobem... a) Fèmur b) l'omòplat c) clavícula d) Radi e) Cúbit f) Tíbia 5) El cap es divideix en dues parts... a) Cervell i cara b) Davant i darrera c) Cabell i cara d) Crani i cara 6) La columna vertebral té...... vertebral a) 333 b) 3 c) 33 d) 3333 e) 30 7) La caixa toràcica està formada per: a) Costelles i estèrnum b) Costelles i omòplat c) Estèrnum i clavícula 8) Com es diu l'os que uneix el tronc amb les extremitats inferiors? a) Elvis b) Pelvis c) Nervis 9) Quins ossos uneixen el tronc a les extremitats superiors? a) Costelles i estèrnum b) Clavícula i omòplat c) Húmer i radi d) Cúbit i radi e) Tíbia i Peroné 10) Com es diu l'ós que trobem a l'articulació del genoll? a) Ròtula b) Rotulador c) Rètol d) Brètol

Tema

Fuentes

Opciones

Tabla de clasificación

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?