Cree mejores lecciones de forma más rápida
1) Kada je Dubrovnik postao neovisan grad-država? 2) Što je bio razvijeno?  3) Čime su trgovali? 4) Koje su zemlje bile dva najvažnija odredišta? 5) Što su kupovali u Engleskoj? 6) Što i gdje su plaćali turskom sultanu? 7) Tko je svetac-zaštitnik Dubrovnika? 8) Koliko je trajala Dubrovačka republika? 9) Latinski naziv za Dubrovnik?

Tema

Opciones

Tabla de clasificación

Abre la caja es una plantilla abierta. No genera puntuaciones para una tabla de clasificación.

Cambiar plantilla

Interactivos