1) Escriu quatre paraules amb dígraf, dos que puguen separar-se i dos que no. 2) Escriu quatre substantius: un individual, un col·lectiu, un concret i un abstracte. 3) Escriu sis substantius, tres comuns i tres propis. Uno serà d'animals, altre de persones i l'ultim de llocs. 4) Completa amb l'element de la narració que falta: temps, espais, fets i.... 5) Tria les paraules de la llista amb dígraf i desprès separa-les: carretera, estable, passar, clau, pollastre i cunyada. 6) Escriu el significat d'aquestes sigles: CEIP i ESO 7) Converteix aquestes paraules en sigles: Document Nacional d'Identitat, Institut d'Educació Secundària 8) Troba en la següent oració un substantiu femení plural: En la classe de Cristina les alumnes estudien molt. 9) Escriu el génere i nombre dels següents substantius: Maria, pallassos, taules, ordinador 10) En el següent text busca l'espai i el temps on passen els fets.  Esta curta història ocorre en un país molt llunya i fa molts anys. Els habitants d'aquest país sempre anaven vestits de roig i quan arribaven visitants quedaven sorpresos al veure tants trajes monocolor.

Tabla de clasificación

Abre la caja es una plantilla abierta. No genera puntuaciones para una tabla de clasificación.

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?