1) exi ... ían a) 𝗴 b) j 2) gara ... e a) j b) 𝗴 3) masa ... e a) j b) 𝗴 4) bendi ... eron a) j b) 𝗴 5) a ... encia a) j b) 𝗴 6) a ... edrez a) j b) 𝗴 7) ... estión a) 𝗴 b) j 8) ... eringa a) j b) 𝗴 9) produ ... e a) 𝗴 b) j 10) pota ... e a) 𝗴 b) j 11) ... irasol a) j b) 𝗴 12) para ... ero a) 𝗴 b) j 13) ... ugo a) j b) 𝗴 14) tra ... imos a) j b) 𝗴 15) esco ... ería a) 𝗴 b) j 16) ... eografía a) j b) 𝗴 17) prote ... imos a) 𝗴 b) j 18) mensa ... e a) j b) 𝗴 19) contra ... eron a) j b) 𝗴 20) ele ... iríamos a) j b) 𝗴 21) e ... ercicios a) 𝗴 b) j 22) te ... erán a) 𝗴 b) j 23) aprendiza ... e a) j b) 𝗴 24) condu ... imos a) j b) 𝗴 25) cru ... ieron a) j b) 𝗴 26) ... eometría a) 𝗴 b) j 27) ... entileza a) 𝗴 b) j 28) prote ... ería a) 𝗴 b) j 29) Cora ... e a) 𝗴 b) j 30) sustra ... eron a) j b) 𝗴 31) reco ... eremos a) 𝗴 b) j 32) a ... enda a) 𝗴 b) j

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?