1) Quina font històrica és? a) Testimoni oral b) Font Escrita c) Restes materials d) Documents gràfics 2) Què es va inventar al 1910? a) Avió b) Televisió c) Ordinador d) Cotxe e) Màquina de rentar f) Ràdio

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?