1) Ser un sac d'ossos a) Ser molt prim b) Tenir els ossos dins un sac c) Ser molt gros 2) Tenir un os a l'esquena a) Tenir l'esquena ben tecta b) No li agrada gaire treballar c) No li agrada seure bé 3) No té ni cap ni peus a) No té massa sentit b) Només té cos c) S'entén molt bé 4) Fer colzes a) Doblegar els braços b) Dibuixar braços c) Estudiar

Tabla de clasificación

Tema

Opciones

Cambiar plantilla

Interactivos

¿Restaurar almacenados automáticamente: ?