Haigekassa tagamine kõigile sõltumata töötamise staatusest, Ravijärjekordade lühendamine, Vaimse tervise abi kättesaadavuse tagamine, Hooldekodukoha tagamine keskmise pensioni eest, Keskmise pensioni tõus 1000 euroni kuus, Hariduse rahastuse suurendamine, Miinimumpalga tõus 1200 euroni kuus, Väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormuse langetamine, Jõukamate inimeste maksukoormuse tõstmine või sellest hoidumine, Metsaraie piiramine või senises mahus jätkamine, Taastuvenergia (tuul ja päike) kiirem arendamine, Tuumajaama ehitus või ehitamata jätmine, Toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamine, Energia ja kütuse käibemaksu langetamine, Sisserände piiramine, Vene kodanike hääleõigus kohalikel valimistel, Ukraina toetamine sõjas Venemaaga, Abielureferendumi läbiviimine või ärajätmine.

Edetabel

Kujundus

Valikud

Vaheta malli

Interaktiivsed

Kas taastada automaatselt salvestatud ?