Kan du kasta smörgås?, Har du sett ett stjärnfall?, Har du en folkdräkt?, Kan du använda en dator?, Tycker du om att använda yllesockor?, Har du sjungit karaoke?, Har du Museikortet?, Har du varit i en u-båt?, Tycker du om att åka vattenbuss?, Har du kramat ett träd?, Har du sunt bondförnuft?, Har du talat med en robot?.

JA eller NEJ -frågor 3 – Slumpmässigt hjul (RyhmäRenki.fi)

Tulostaulu

Onnenpyörä on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?