1) Hän puhui a) Hän ei puhunut. b) Hän ei puhunnut. c) Hän ei puhunyt. 2) Minä ymmärsin. a) Minä en ymmärsin. b) Minä en ymmärränyt. c) Minä en ymmärtänyt. 3) Sinä tupakoit. a) Sinä et tupakoitu. b) Sinä et tupakoida. c) Sinä et tupakoinut. 4) Me lensimme. a) Me emme lentänyt. b) Me emme lentäneet. c) Me emme lensineet. 5) Otitteko te? a) Ettekö te ottaneet? b) Ettekö te ottitte? c) Ettekö te ottanut? 6) He halusivat. a) He eivät halunneet. b) He ei halunnut. c) He eivät haluneet. 7) Valitsin. a) En valinut. b) En valinnut. c) En valinnyt. 8) Söin. a) En söinyt. b) En syönnyt. c) En syönyt. 9) Teitte. a) Te ette tehneet. b) Te ette tekenyt. c) Te ette tehdäneet. 10) Siivosimme. a) Emme siivoneet. b) Emme siivonneet. c) Ei siivosimme.

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?