en sjukskötare - sairaanhoitaja, aldrig - ei koskaan, drömma om  - unelmoida jostakin, välja - valita, på högstadiet - yläkoulussa, fortsätta - jatkaa, ett gymnasium - lukio, gå i nian - käydä ysiluokkaa, trivas - viihtyä, en lärare - opettaja, trött på - kyllästynyt johonkin, ett ämne - kouluaine, bildkonst - kuvataide, huslig ekonomi - kotitalous, svår - vaikea, söka - hakea, kanske - ehkä, en studiehandledare - opinto-ohjaaja, fundera - miettiä, kombiexamen - kaksoistutkinto,

På gång 3 stycke 7

tekijä

Teema

Vaihtoehdot

Tulostaulu

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?