Verbejä: ringa, ringer, ringde, ringt, göra, gör, gjorde, gjort, cykla, cyklar, cyklade, cyklat, börja, börjar började, börjat, vara, är, var, varit, komma, kommer, kom, kommit, hyra, hyr, hyrde, hyrt, tälta, tältar, tältade, tältat, stanna, stannar, stannade, stannat, ha, har, hade, haft fest, sluta, slutar, slutade, slutat, Säähän liittyvät sanat ja sääilmaisut: väder, vädret, Hur är vädret?, Det åskar., Solen skiner., Det är varmt., Det blåser., Det regnade., Det är mulet., Det snöar., Det stormar., Ajanilmauksia: i förgår, i morse, på sommaren, aldrig, hela tiden, Substantiiveja: en farsa, farsan, en syrra, syrran, en cykel, cykeln, cyklar, cyklarna, ett batteri, batteriet, Adjektiiveja: häftig, häftigt, häftiga, varm, varmt, varma, härlig, härligt, härliga, avundsjuk, avundsjukt, avundsjuka, svinkall, svinkallt, svinkalla, perfekt, perfekt, perfekta, tom, tomt, tomma,

På gång 2 kpl 10

tekijä

Teema

Vaihtoehdot

Tulostaulu

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?