halpa hotelli + ssa / ssä - halvoissa hotelleissa, nopea lentokone + lla / llä - nopeilla lentokoneilla, mielenkiintoinen paikka + ssa / ssä - mielenkiintoisissa paikoissa, uusi osoite + ssa / ssä - uusissa osoitteissa, kallis auto + lla / llä - kalliilla autoilla, suomalainen puu + ssa / ssä - suomalaisissa puissa, pitkä kokous + ssa / ssä - pitkissä kokouksissa, mukava työkaveri + lta / ltä - mukavilta työkavereilta, vanha ystävä + lta / ltä - vanhoilta ystäviltä, uusi peruna + sta / stä - uusista perunoista, rentouttava matka + lla / llä - rentouttavilla matkoilla, oma avain + lla / llä - omilla avaimilla, kuuma sauna + ssa / ssä - kuumissa saunoissa, hyvä ravintola + ssa / ssä - hyvissä ravintoloissa, märkä vaate + ssa /ssä - märissä vaatteissa, pieni talo + ssa / ssä - pienissä taloissa, suuri järvi + ssa / ssä - suurissa järvissä, korkea mäki + lla / llä - korkeilla mäillä,

Tulostaulu

Kaksipuoleiset kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?