6 - Read the word., 5 - Spell it., 1 - What number?, 2 - What number?, 5 - Spell it., 3 - Number before and after?, 2 - What number?, 5 - Spell it., 3 - What comes next?, 5 - Spell it., 3 - Which food was eaten the least?, 1 - Syllables?, 1 - Syllables?, 3 - Subtract., 3 - Subtract., 4 - Number sentence?, 4 - Count backwards., 4 - Tap & blend., 5 - Spell it., 1 - Letter, keyword, sound, 1 - Letter, keyword, sound, 1 - Letter, keyword, sound, 5 - Spell it., 4 - Count backwards., 2 - Letter, keyword, sound, 1 - Rhyming word?, 3 - Count it. Write it., 4 - Tap and blend., 3 - Count it. Write it., 6 - Read the word., 6 - Read the word., 6 - Read the word., 1 - Rhyming word?, 4 - Addition sentence?, 3 - Count it. Write it., 4 - Addition sentence?, 6 - Read the word., 4 - Tap & blend., 2 - Which is greater?, 4 - # before 15?, 4 - Number sentence?, 4 - Number sentence?, 4 - Number sentence?, 4 - # before 18?, 6 - Number sentence?, 6 - Number sentence?, 3 - Most popular toy?, 4 - Tap & blend., 4 - Tap & blend., 6 - Number sentence?,

Spring Review (kindergarten/ for Jeopardy style game)

Tulostaulu

Kaksipuoleiset kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?