Ekologinen jalanjälki - Kertoo hehtaareissa koon sille, miten suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn., Hiilikädenjälki - Kuvaa ihmisen positiivista vaikutusta maapalloon, Liikakalastus - Kalastusta, jossa kaloja pyydystetään niin paljon, että kalakannat eivät ehdi uusiutua., Piilovesi - Tarkoittaa vettä, jota tarvitaan ruuan kasvatukseen, tuotantoon ja jalostukseen, mutta joka ei välttämättä näy kuluttajalle., Vesijalanjälki - Vedenkulutuksen mittari, jolla voidaan laskea käytettyä veden määrää., Vesikädenjälki - Kuvaa toimintaa, joka pienentää vesijalanjälkeä., Ruokahävikki - Tuotettua ruokaa, joka ei päädy syötäväksi., Ruokaturva - Kuvaa ruuan saatavuutta neljässä osa-alueessa: 1. saatavuus, 2. hankittavuus, 3. saatavuuden jatkuvuus ja 4. käytettävyys,

Muistatko ruuantuotantoon ja kestävään tulevaisuuteen liittyvät käsitteet?

Tulostaulu

Flash-kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?