1) Miksi mielipidekirjoituksia pyritään tekemään? a) Koska ei haluta muutosta. b) Halutaan olla ottamatta kantaa asioihin, eikä haluta pyrkiä vaikuttamaan. c) Halutaan ottaa kantaa asioihin ja pyrkiä vaikuttamaan. 2) Mielipidekirjoituksen ei tarvitse olla totta.  a) Oikein b) Väärin 3) Mielipidekirjoituksella saa vedota tunteisiin. a) Oikein b) Väärin 4) Sosiaalisessa mediassa ei ole mahdollista vaikuttaa. a) Oikein b) Väärin 5) Miksi sosiaalinen media on hyvä vaikuttamisen keino? a) Sosiaalinen media ei ole hyvä vaikuttamisen keino. b) Voi jakaa uutisia, omia ajatuksia ja voi yrittää herätellä ihmisiä. c) Sosiaalisessa mediassa on vaan nättejä kuvia ja tekstejä. 6) Sosiaalisessa mediassa voi vaikuttaa kirjoittamalla, valokuvaamalla, piirtämällä tai esimerkiksi taiteella. a) Oikein b) Väärin 7) Taiteella ja huumorilla voi myös vaikuttaa. a) Totta b) Tarua 8) Taiteella pyritään usein vaikuttamaan: a) epäkohtiin yhteiskunnassa. b) naapurin asioihin. c) ei mihinkään. 9) Huumorin avulla: a) ei voida vaikuttaa mihinkään. b) voidaan tehdä hassuja videoita, joilla ei ole mitään merkitystä. c) voidaan käsitellä vaikeitakin asioita ja ahdistavia tapahtumia. 10) Huumori voi olla ajalliseen kontekstiin sidonnaista. a) Oikein b) Väärin

Kuinka saada oma ääni kuuluviin?

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?