1) Lukiolaki viittaa, että opiskelijoilla on oikeus vaikuttaa koulun asioihin.  a) Oikein b) Väärin 2) Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. a) Oikein b) Väärin 3) Vaikuttaminen on vain joidenkin lukiolaisten etuoikeus. a) Oikein b) Väärin 4) Lukiolaisilla vaikuttaminen voi tapahtua nuorisovaltuustoissa, opiskelijakuntien hallituksissa, kunnan eri lautakuntien tai koulujen johtokuntien jäseninä. a) Oikein b) Väärin 5) Myös henkilö, joka ei kuulu opiskelijakuntaan voi vaikuttaa lukionsa asioihin. a) Oikein b) Väärin 6) Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. a) Oikein b) Väärin 7) Nuorisovaltuustossa on usein vain vanhoja ihmisiä päättämässä asioista, eikä ollenkaan nuoria. a) Oikein b) Väärin 8) Nuorisovaltuustojen toimiaika on monia vuosia. a) Oikein b) Väärin 9) Suomen lukiolaisten liiton tehtävänä on varmistaa, että lukiolaisten ääni kuuluu voimakkaasti kaikilla päätöksenteon tasoilla. a) Oikein b) Väärin

Lukiolaki ja vaikuttaminen edustajistossa

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?