1) Ensimmäinen kansainvälinen ilmastosopimus laadittiin a) Riossa 1994 b) Pariisissa 1992 c) Riossa 1992 d) Pariisissa 1994 e) Helsingissä 1992 f) Helsingissä 1994 2) Viimeisimmän Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on ollut: a) saada lisää maita osallistumaan ilmastosopimukseen b) varmistaa, että Kiina ja USA allekirjoittavat sopimuksen c) saada maat alentamaan hiilidioksidipäästöjään d) sovittaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä 3) Mikä on ollut kansainvälisen ilmastosopimuksen suurin ongelma? a) Se, etteivät kaikki maat suostu sitä allekirjoittamaan b) Se, etteivät kaikki tiedä sopimuksen olemassa olosta c) Se, ettei selkeitä ja sitovia päätöksiä ole tehty d) Se, ettei tiedetä, mikä maa sopimukseen kuuluu

Kansainvälinen ilmastosopimus

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?