Oikein: Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen, Luonnonsuojelun tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, CITES-sopimus sääntelee uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa, CITES -sopimuksen avulla joidenkin lajien kauppa on täysin kiellettyä, CITES -sopimuksen avulla on pystytty estämään monen lajin kuoleminen sukupuuttoon., Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on varmistaa luonnon monimuotoisuuden suojelu, Väärin: Ympäristönsuojelun tavoitteena ei ole suojella luontoa, CITES-sopimus lisää uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa, CITES -sopimus ei ole saanut mitään aikaan, Biodiversiteetti sopimukseen kuuluvat kaikki YK:n jäsenvaltiot,

Luonnonsuojelusopimuksia

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?