Rätt: Läs påståendena på bandet och välj rätt eller fel. Syftet med naturskydd är att främja hållbar användning av naturresurser, Med miljöskydd avses förebyggande verksamhet som syftar till att förhindra förorening av miljön, CITES-konventionen reglerar den internationella handeln med utrotningshotade djurarter, CITES-konventionen förbjuder handeln med vissa arter helt, Med hjälp av CITES-konventionen har man kunnat förhindra att många arter dör ut, Konventionen om biologisk mångfald har som mål att säkerställa skyddet av den biologiska mångfalden , Fel: Miljöskydd syftar inte till att skydda naturen, CITES-konventionen ökar den internationella handeln med utrotningshotade djurarter, CITES-konventionen har inte åstadkommit någonting alls, Alla medlemsstater i FN har undertecknat konventionen om biologisk mångfald,

Avtal om naturskydd

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?