Sant: Jordbrukets vattenförbrukning består i huvudsak av virtuellt vatten., Risodling förbrukar sötvatten., Största delen av jordbrukets vattenförbrukning sker på konstbevattnade odlingar., Myt: Transporterna står för största delen av livsmedelsproduktionens klimatpåverkan., Matsvinnet orsakar största delen av livsmedelsproduktionens klimatpåverkan., Matens vattenfotavtryck beräknas endast baserat på jordbrukets andel av alla skeden i livsmedelsproduktionen.,

Sanning eller myt? Matproduktion och ekologisk hållbarhet

tekijä

Tulostaulu

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?