EU:s ekomärke - Livsmedel som producerats i enlighet med EU:s villkor för ekologiska produkter, med ekologiska metoder och där den ekologiska produktionen kontrolleras., Gott från Finland-märket - Produkten har till minst 75 % tillverkats av finländska ingredienser., Hjärtmärket - Produkten är ett näringsmässigt bättre val än andra produkter i samma produkt: den innehåller bättre fetter och har en lägre fetthalt och en lägre salthalt., Märket för rättvis handel - Odlarnas rättigheter har förverkligats i produktionsprocessen.,

Vad avslöjar förpackningspåskrifterna på livsmedel?

tekijä

Tulostaulu

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?