Ekologiskt fotavtryck - Storleken på det mark- och vattenområde i hektar som behövs för att producera mat, material och energi och hantera avfallet för en person eller en grupp människor., Kolhandavtryck - Beskriver människans positiva verkan på jordklotet., Överfiske - Fiske där man fångar så stora mängder fisk att fiskbestånden inte hinner föröka sig., Virtuellt vatten - Avser allt vatten som förbrukas när man odlar, producerar och förädlar mat, men som inte nödvändigtvis syns för konsumenten., Vattenfotavtryck - En indikator för vattenförbrukningen som kan användas för att beräkna mängden vatten som förbrukas., Vattenhandavtryck - Beskriver det vi gör för att minska vattenfotavtrycket., Matsvinn - Mat som har producerats men som aldrig äts upp., Livsmedelssäkerhet - Beskriver tillgången till mat i fyra dimensioner: 1. tillgänglighet, 2. tillgång, 3. stabilitet och 4. utnyttjande.,

Kommer du ihåg begreppen inom livsmedelsproduktion och hållbar framtid?

tekijä

Tulostaulu

Flash-kortit on avoin malli. Se ei luo tulostaululle pisteitä.

Visuaalinen tyyli

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?