1) Enligt gymnasielagen har de studerande rätt att påverka det som händer i skolan. a) Rätt b) Fel 2) Studerandekåren har till uppgift att främja de studerandes påverkansmöjligheter. a) Rätt b) Fel 3) Att påverka är ett privilegium för endast vissa studerande på gymnasiet. a) Rätt b) Fel 4) Studerande på gymnasiet kan påverka i ungdomsfullmäktige och studerandekårsstyrelser och som medlemmar i olika kommunala nämnder eller skolornas direktioner. a) Rätt b) Fel 5) Också en helt vanlig studerande kan påverka det som händer i den egna skolan. a) Rätt b) Fel 6) Ungdomsfullmäktige representerar de unga i kommunen i det kommunala beslutsfattandet. a) Rätt b) Fel 7) I ungdomsfullmäktige sitter ofta bara gamla människor som bestämmer om saker och ting och inga unga alls. a) Rätt b) Fel 8) Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är flera år. a) Rätt b) Fel 9) Finlands Gymnasistförbund har till uppgift att säkerställa att gymnasieeleverna får sin röst väl hörd på alla nivåer där beslut fattas. a) Rätt b) Fel

Gymnasielagen och påverkan i representantkåren

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?