1) Vad är medieläskunnighet? a) Med medieläskunnighet avses förmågan att använda, läsa, förstå, tolka och kritiskt utvärdera olika innehåll i medier. b) Med medieläskunnighet avses förmågan att inte skapa olika medier. c) Med medieläskunnighet avses förmågan att sluta använda olika medier, eftersom medier är farliga. d) Med medieläskunnighet förknippas förmågan att själv producera medieinnehåll för olika ändamål och att kommunicera via medier. 2) Vad är kritisk medieläskunnighet? a) Förmåga att ta emot all information sådan som den är. b) Förmåga att filtrera det man ser och hör. c) Förmåga att skilja mellan information som är sann och falsk.

Medieläskunnighet

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?