1) När man bedömer en informationskällas pålitlighet är det viktigt att beakta följande: a) Visas informationen om upphovsmannen och på vilken plattform är texten publicerad b) Vilket land kommer upphovsmannen från c) Endast finländska källor är pålitliga 2) När man kontrollerar en informationskällas pålitlighet är det alltid bra att kontrollerar på vilken plattform eller i vilket forum texten har publicerats. a) Rätt b) Fel 3) Det spelar ingen roll hur aktuell källan är. Källor behöver inte uppdateras. a) Rätt b) Fel 4) I pålitliga informationskällor finns aldrig några källhänvisningar. a) Rätt b) Fel 5) Att bedöma en informationskällas pålitlighet a) är viktigt varje gång man tar del av information b) behöver bara göras då och då c) behövs aldrig

Informationskällans pålitlighet

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?