Rätt: Alla myndiga EU-medborgare har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet., Valet ordnas vart femte år., Alla har rätt att rösta, bara man bor i ett EU-land., Parlamentet stiftar lagar i samarbete med Europeiska unionens råd., I EU inleds lagstiftningsförfarandet med att kommissionen lägger fram ett lagförslag., Lagen träder i kraft om parlamentet och ministerrådet är eniga om den., Om förmedlingen inte ger det önskade resultatet, förfaller lagförslaget helt., Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt att påverka EU-politiken., För ett europeiskt medborgarinitiativ krävs en grupp på minst en miljon medborgare från sju EU-länder., Fel: Alla EU-medborgare som fyllt 16 år har rätt att har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet., Valet ordnas vart fjärde år., Parlamentet får inte stifta lagar., En lag kan aldrig initieras med ett europeiskt medborgarinitiativ., För att lagen ska träda i kraft räcker det med att endast parlamentet antar lagen., Ett lagförslag kan inte förfalla., För ett europeiskt medborgarinitiativ behövs endast namnunderskrifter frän initiativtagarens eget hemland.,

Påverkan i Europeiska unionen

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?