Luo parempia oppitunteja nopeammin
ett språk - kieli, lära sig - oppia, vara intresserad av - olla kiinnostunut jstkn, en förutsättning för - edellytys jllkn, komma in - päästä sisään, välja väljer valde valt - valita, berömd - kuuluisa, samtidigt - samanaikaisesti, krävande - vaativa, uppskatta - arvostaa, en studerande - opiskelija, en kändis - julkkis, skapa - luoda, en del av - osa jstkn, ha på sig - olla yllään, kännas känns kändes känts - tuntua, fortsätta fortsätter fortsatte fortsatt - jatkaa, hända - tapahtua, i framtiden - tulevaisuudessa, dessutom - sen lisäksi, sitä paitsi,

Fokus 5 St.2 Sanastoa 2

tekijä

Vaihda malli

Interaktiiviset

Tulostaulu

Samanlaisia toimintoja alkaen Yhteisö

Vaihda malli

Interaktiiviset