1) VELI a) 2 veliä b) 2 veleä c) 2 veljeä d) 2 veltä 2) NIMI a) 2 nimiä b) 2 nimeä c) 2 nimtä d) 2 nimttä 3) SUOMI a) puhun suomia b) puhun suomea c) puhun suomta d) puhun suomtta 4) JÄRVI a) 5 järviä b) 5 järveä c) 5 järvtä d) 5 järttä 5) POLVI a) 2 polvia b) 2 polvea c) 2 polvta d) 2 poltta 6) HIIRI a) 8 hiiriä b) 8 hiireä c) 8 hiirtä d) 8 hiirttä 7) LOHI a) 500 g lohia b) 500 g lohea c) 500 g lohta d) 500 g lohtta 8) VUORI a) 4 vuoria b) 4 vuorea c) 4 vuorta d) 4 vuortta 9) SIENI a) 18 sieniä b) 18 sieneä c) 18 sientä d) 18 sienttä 10) LÄÄKÄRI a) 5 lääkäriä b) 5 lääkäreä c) 5 lääkärtä d) 5 lääkärttä 11) TULPPAANI a) 7 tulppaania b) 7 tulppaanea c) 7 tulpaanta d) 7 tulppaantta 12) KASSI a) 2 kassia b) 2 kassea c) 2 kasta d) 2 katta 13) TORI a) 3 toria b) 3 torea c) 3 torta d) 3 tortta 14) KÄSI a) 2 käsiä b) 2 käseä c) 2 kästä d) 2 kättä 15) VUOSI a) 15 vuosia b) 15 vuosea c) 15 vuosta d) 15 vuotta 16) LIESI a) 2 liesiä b) 2 lieseä c) 2 liestä d) 2 liettä 17) KYNSI a) 10 kynsiä b) 10 kynseä c) 10 kynstä d) 10 kynttä

SANATYYPIT, vokaalisanat, vanhat i-sanat, Mikä on oikea partitiivi?

Teema

Vaihtoehdot

Tulostaulu

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?