Ανανεώσιμες: Ήλιος, Άνεμος, Νερό, Βιομάζα, Γεωθερμία, Μη ανανεώσιμες: Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Γαιάνθρακες, Σχάση Πυρήνων,

Ανανεώσιμες και Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Tulostaulu

Teema

Vaihtoehdot

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?